Praktický lékař pro dospělé
Poliklinika Místek, 2. patro, 8. pěšího pluku 85, 738 01 Frýdek-Místek

Ceník

Ceník úkonů nehrazený ze zdravotního pojištění

Provedený úkon Cena
Vstupní, periodická a výstupní prohlídka do zaměstnání 600 Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz + vystavení 200 Kč
Aplikace nepovinného očkování + potvrzení 200 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz 500 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz nad 65 let 300 Kč
Vyjádření pro Úřad práce 100 Kč
Zpráva pro rekreační a rekondiční pobyty 100 Kč
Výpis z dokumentace pro závodního lékaře 300 Kč
Výpis z dokumentace či lékařská zpráva na vlastní žádost 300 Kč
Vyšetření pro cestu do zahraničí 300 Kč
Potvrzení pro dobrovolné hasiče, sportovní činnost 200 Kč
Potvrzení pro zbrojní průkaz 500 Kč
Potvrzení přihlášky na VŠ 100 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovny 300 Kč
Zpráva pojišťovně při uzavírání pojistky 300 Kč
Posudek o bolestném 300 Kč
Vyšetření pro profesní průkaz 200 Kč
Vyšetření pro lázně na žádost pacienta 200 Kč
Vystavení náhradního hlášení pracovní neschopnosti 50 Kč
Žádost o přijetí do DD a DSP 200 Kč
Expresní administrativní práce do 24 hod 500 Kč
Nadstandardní vyšetření mimo ordinační hodiny 600 Kč
Kopírování lék. zpráv pro vlastní potřebu 10 Kč / 1 str.