Praktický lékař pro dospělé
Poliklinika Místek, 2. patro, 8. pěšího pluku 85, 738 01 Frýdek-Místek

Ceník

Ceník úkonů nehrazený ze zdravotního pojištění

Provedený úkon Cena
Vstupní a výstupní prohlídka do zaměstnání dle rozsahu 300 Kč až 400 Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz + vystavení 200 Kč
Aplikace nepovinného očkování + potvrzení 100 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz 300 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz nad 65 let 200 Kč
Vyjádření pro Úřad práce 70 Kč
Zpráva pro rekreační a rekondiční pobyty 50 Kč
Výpis z dokumentace pro závodního lékaře 100 Kč
Výpis z dokumentace či lékařská zpráva na vlastní žádost dle rozsahu 100 Kč až 300 Kč
Vyšetření pro cestu do zahraničí 300 Kč
Potvrzení pro dobrovolné hasiče, sportovní činnost 100 Kč
Potvrzení pro zbrojní průkaz 350 Kč
Potvrzení přihlášky na VŠ 50 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovny 200 Kč
Zpráva pojišťovně při uzavírání pojistky 250 Kč
Posudek o bolestném 200 Kč
Vyšetření pro profesní průkaz 200 Kč
Vyšetření pro lázně na žádost pacienta 150 Kč
Vystavení náhradního hlášení pracovní neschopnosti 50 Kč
Žádost o přijetí do DD a DSP 100 Kč
Expresní administrativní práce do 24 hod 300 Kč
Nadstandardní vyšetření mimo ordinační hodiny 350 Kč
Kopírování lék. zpráv pro vlastní potřebu 5 Kč / 1 strana